Harrastustukirahasto

Recreational support fund

IMATRALAINEN NUORI/LAPSI, Kipinä haluaa tukea sinua ja perhettäsi eri tavoin! Hae harrastustukea hakemuslomaketta täyttämällä. Kerro: mihin tarvitset taloudellista tukea? Kerro hieman itsestäsi ja perheestäsi ja kuvaile lyhyesti mihin harrastukseen tai tarpeeseen tarvitset tukea? Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin! Tsemppiä hakuun!

YHTEISTYÖKUMPPANI, haluatko tukea Imatralaisia nuoria Kipinän kautta? Voit tukea maksamalla minkä tahansa summan Kipinä ry:n tilille, rahaston kaikki varat jaetaan pois kokonaisuudessaan hakemusten perusteella. 

Tee hyvää tästä: FI74 5094 0020 1476 88 (OP) OKOYFIH

Kipinän harrastustukirahaston toimintaa mahdollistaa: Minelasäätiö https://www.minela.fi/

Are you a child or young person from Imatra who needs financial support with your hobbies? Kipinä would like to support you and your family in different ways! Apply for recreational support by filling an application form. Tell us what you need financial support for. Tell us a little bit about yourself and your family and describe in short what hobby or other need you need our support for. 

We will contact all applicants! Good luck with your search!

Dear sponsor or partner, would you like to support young people from Imatra through Kipinä? You can support by paying any amount of money into Kipinä ry's account; through our trust all funds will be given away in their entirety based on the applications. 

Do good here: FI74 5094 0020 1476 88 (OP) OKOYFIH

Kipinä's recreational support fund is made possible by The Minela Foundation https://www.minela.fi/

 

HARRASTUSTUKIRAHASTON HAKEMUSLOMAKE: 

Huoltajan elämäntilanne:
Haen tukea (euroa)